Tänapäeval ei kahtle enam ilmselt keegi õues õppimise kasulikkuses ja vajalikkuses, ainus küsimus on, et kus ja milliseid õppeaineid saab õues õppida. Lapsed õpivad kõige tulemuslikult läbi mängu ja tegevuse, nii pole õppimine enam kohustus ja igav tegevus vaid lausa lust ja rõõm. Seepärast oleme meiegi siin VAU koolis õuesõppe usku.

VAU kool tegutseb Vodja mõisakoolis ja seetõttu on meil õues õppimiseks ka väga sobiv keskkond. Meil on mõisapark, kooliaed, unikaalne puutöökoda ja hobukool, kus lastele meeldib iseäranis toimetada.
Mitmed õppeaineid saame õppida koos hobustega – kunst, ajalugu, kehaline kasvatus, muusikaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika jne.

Õuesõppe päeva oleme kokku pannud mitmekesise, et tegevusi ja õppimist oleks nii hobustega kui ka ilma.