Mis on tööalane rehabilitatsioon?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. 
Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks, ning toetab teie tööleasumist või töötamist.

 

.

.

.

Teenuse kirjeldus ja taotlemine

Meie spetsialistid osutavad alljärgnevaid tööalase rehabilitatsiooni teenuseid:

Psühholoogiline nõustamine

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt ….

Tegevusterapeudi teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Kogemusnõustaja teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Füsioterapeudi teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Logopeedi teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Eripedagoogiline nõustamine

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …

Sotsiaaltöötaja teenus

Teenuse kirjeldus tuleb peatselt …


Teenuseid osutatakse vastavalt vajadusele nii individuaalselt kui ka grupitegevuste läbi.

Lisainfo

 (kliki pealkirjal , nii avaneb rohkem infot)

Kellele tööalase rehabilitatsiooni teenus on abiks?

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele:

 • kes on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • kellel on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks vaja olla selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema.
Vajadusel saab meie rehabilitatsioonimeeskond aidata t
eil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse vaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamiseks osutatakse vastavalt vajadusele järgmisi teenuseid:

MTÜ VAU pakub järgmisi teenuseid:

 • füsioterapeudi teenus
 • tegevusterapeudi teenus
 • logopeedi teenus
 • eripedagoogiline abi
 • psühholoogiline nõustamine
 • kogemusnõustaja teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse saamiseks vajalikud tegevused:
 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. 

Kes ja kus teenust osutavad?

MTÜ VAU rehabilitatsiooniplaani koostamise ja teenuse osutamise meeskonda kuuluvad järgmised spetsialistid:
Riina Põldvee – meeskonnatöö koordinaator 
Annika Klemets – psühholoog
Annika Crasta – kogemusnõustaja, hobukooli õpetaja
Ella Kari – tegevusterapeut
Elerin Innos – füsioterapeut, ratsutamisterapeut
Liili Raava – logopeed
Gerli Mikk – eripedagoog-nõustaja
Külly Kaarjas – eripedagoog-logopeed
Kristina Lepik – sotsiaaltöötaja
Tiina Larven  sotsiaalpedagoog

Pakume oma teenuseid Vodja mõisakooli rahulikus ja looduslähedases keskkonnas: mõisapark, metsarajad, kooliaed, hubane nõustamiskabinet, unikaalne puutöökoda, kunstiateljee ja hobukool.
Vajadusel nõustame ka distantsilt või kokkuleppel kliendile sobivas paigas.

Teenuse maksumus.

Kliendi jaoks on tööalase rehabilitatsiooni teenus tasuta.
Töötukassa saab teie eest tasuda kuni 1800 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas. 
Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta.

Rehabilitatsiooniteenusele registreerumine.

 Teenusele registreerumiseks saab kasutada ühte alljärgnevatest võimalustest:  

 • helistage telefonil 56223241 tööpäeviti 8.00-17.00
 • saatke kiri meilile Riina.Poldvee@ramkool.edu.ee
 • tulge ise kohale aadressil

  Vodja kool / Vodja mõis
  Viisu küla, Paide linn
  Kindlasti leppige kokku eelnevalt kohtumise aeg telefonitsi. 

Registreerumisel on tarvis meile teada anda järgmised andmed:

 • Nimi ja isikukood;
 • Töötukassa kliendikood;
 • Kontaktandmed (telefon ja/või emaili aadress);
 • Elukoht;
 • Töötukassa büroo ja juhtumikorraldaja nimi;
 • Eelistused tegevuskava koostamise aja suhtes.

 

Teenuste hinnakiri

Tasub Eesti Töötukassa. 

 

Spetsialist Individuaalne Grupiseanss
Arsti teenus 50 €
Tegevusterapeudi teenus 35 € 15 € 
Psühholoogi teenus 35 € 15 €
Füsioterapeudi teenus 35 € 15 €
Kogemusnõustaja teenus 35 € 15 €
Eripedagoogi teenus 35 € 15 €
Logopeedi teenus 40 € 15 €
Sotsiaaltöötaja teenus 35 € 15 €
Loovterapeudi teenus 35 € 15 €
Õe teenus 35 € 15 €

 

Käesolev hinnakiri hakkab kehtib alates 01.02.2021. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kliendi sõidu- ja majutustoetus

 • Tööalasel rehabilitatsiooni teenusel osalevale kliendile maksab Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest.
 • Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 eurot kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on 26 eurot.
 • Klient kulu tõendama ei pea

 

G-KSQJYKCXWR