Hobukool

 “Armastan Sind 

just nii nagu 

SaSa oled.
        – Amor, hobukooli õpetaja –

Miks hobused, miks hobukool?

Hobused on teraapiatöös ja sotsiaalsete, emotsionaalsete oskuste õppe tundides suurepärased meeskonnaliikmed, eeskätt nende tundliku ja intelligentse loomuse tõttu.

Sotsiaalsed ja intelligentsed

Saakloomana on hobused arenenud oma keskkonna suhtes äärmiselt tundlikuks. Nad analüüsivad instinktiivselt meie kehakeelt ja muid mitteverbaalseid vihjeid ning reageerivad sellele, pakkudes väärtuslikku tagasisidet ja võimalust sisekaemuseks. 
Läbi meie lähenemisviisi ja suhtumise peegeldavad nad vahetult ja ausalt, milline on meie hoiak igapäevases elus ja teiste inimestega suheldes, kuidas reageerime ja milline on meie käitumismuster kui puutume oma elus kokku keerukate või kaalukate teemadega.

Erinevad isiksused

Hobused on sotsiaalsed suhtlejad, kellel on karjas määratletud rollid. Neil on erinevad isiksused, hoiakud ja meeleolud. Nad võivad olla kangekaelsed või mängulised, uudishimulikud või hoopis pelglikuma loomuga. Teisisõnu, hobused sarnanevad paljuski meie endiga. Nende kõrgelt arenenud tundlikkus võimaldab inimesel suheldes hobustega lahti mõtestada oma isikliku elu keerdkäigud, mineviku traumad, läbielamised ja seetõttu meile omaks saanud mõttemustrid – seda kõike ilma hukkamõistu või väära tõlgenduseta.

 Väikeloomad, loodus ja loovtegevused

Lisaks hobustele kaasame teraapiatöös ja aktiivõppe tundides ka väiksemaid loomi: koer, jänesed ja kilpkonnad. Suures osas toimuvad läbiviidavad tunnid õues – mõisapark, aed, metsa jalutuskäigud. Samuti on loovtegevused – savitöö, viltimine, puutöö, kunst meie juures au sees.  

Hobu Agility vs. Emotsionaalne Agility

VAU hobukoolis oleme tuginedes ulatuslikele teadustööde kogule ja meie aastatepikkusele kogemusele välja töötanud “Emotsionaalse Agility” ehk emotsionaalse paindlikkuse õppeprogrammi kuhu on kaasatud hobused. 
Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe (ingl.k. Social Emotional Learning – SEL) on viimastel aastatel pälvinud erilist tähelepanu ja seda on hakatud selle efektiivsuse ja silmnähtava kasu tõttu üha laialdasemalt rakendama. 

Kuidas loomateraapia aitab?

Loomi kaasavast teraapiast ja nõustamistööst, on abi neile, kes kogevad stressi, ärevust, depressiooni, kellel on probleeme koolis ja suhetes, koolikiusamine, õpiraskused, sõltuvuskäitumine, ennast kahjustav käitumine, traumaatilised kogemused ja sellest tulenev sotsiaalne isolatsioon.
Teadlikkuse kasv

iseenese, enda tunnete ja emotsioonide osas. Kes ma olen, miks ma tunnen nii nagu ma tunnen ja käitun just nii nagu ma käitun…?

Kõrgem enesehinnang

ja paremad sotsiaalsed oskused. Iseenese ja teiste aktsepteerimine just sellistena nagu me oleme.

Usaldus & empaatia

Loomade vahetu ja hinnanguvaba olek aitab usaldada ka siis kui oleme haavatavad. Nende siiras tagasiside loob empaatiat nii enese kui teiste suhtes.

väheneb stress,

ärevus ja üksildustunne. Loomadega tegelemine sisendab enesekindlust ja pakub emotsionaalset tuge.

parem kehtestamisoskus

Inimesed, kellel on terve arusaam oma piiridest – teadmine sellest, mida nad ootavad ja vajavad teistelt inimestelt ning mida nad ei tolereeri, elavad rahuldustpakkuvamat elu nii töös kui eraelus.

Paranevad õpitulemused ja tõuseb motivatsioon

Loomadega tegelemine ja nende treenimine nõuab kannatlikkust ja sihikindlust. Suured eesmärgid saavutatakse läbi väikeste võitude, mis annavad eduelamuse ja kasvatavad vajalikku eneseusku.

Meie vahvad neljajalgsed õpetajad

Apsakas

Vagabond

Mimmi

Essa

Sifu

Turbo

Piira

Tessi

Jass

Amor

Pakk

G-KSQJYKCXWR