Rehabilitatsiooniteenus

Tee taastumiseni 

algab esimesest sammust 

… me teame, et keerulisel hetkel võib see olla väga raske, seepärast pakume sel teekonnal Sulle abikätt

sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kellel on hinnatud rehabilitatsiooniteenuste vajadus ning kes vajavad igapäevaelus abi  toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalast rehabilitatsiooni pakume koostöös Töötukassaga. Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et saada abi terviseseisundile sobiva töö leidmisel või õppida paremini toime tulema tööülesannetega. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, lahendada psühholoogilisi probleeme.

G-KSQJYKCXWR