Meie väärtused

on meile otsekui sisemisteks moraalseteks tugisammasteks, mis kannavad ka siis kui olukorrad ja valikud pole lihtsad.

Vastutustundlikkus

Igal otsusel, mida teeme on mõju. Vastutustundlikkus hoiab meid alati teadlikena oma tegevuse mõjust ja suunama seda moel, mis toetaks meie kogukonda ja ühiskonda, kus tegutseme.

Ausus

Mitte pelgalt sõnades vaid olemises, eelkõige iseenese ja seeläbi ka teiste suhtes. 
Aususes peitub julgus ja jõud olla haavatav, hoolida siiralt, väärtustada iseennast ja teisi nii nagu me tõeliselt oleme.

Usaldusväärsus

Meie jaoks on väga oluline turvaline ja usalduslik  suhe, oma klientide, partnerite ja kolleegidega. Usaldusväärsus meie mõistes baseerub aususel, hoolivusel ja austusel, et hea ning tulemuslik koostöö oleks võimalik.   

MTÜ VAU missioon

on pakkuda erinevaid tugiteenuseid, mis aitavad meie klientidel saada üle seisakust, elu takistustest, võtta omaks muutused ning olla oma elus, töös – ja õpingutes rahulolevad ning edukad. 

Unistus, mille nimel me töötame,

et igas Eestimaa koolis valitseks hooliv ja turvaline õhkkond. Kus avatud, üksteist mõistev ja usalduslik koostöö õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel on normaalsus, mitte unikaalne nähtus. Töötame üheskoos erinevate organisatsioonidega terviklikuma ja meie kõigi heaolu toetavama haridussüsteemi kujundamise nimel, kus samaväärselt vaimse intelligentsusega on väärtustatud ka emotsionaalne intelligentsus ehk tundetarkus.

 Meie inimesed

VAU inimesi ühendab hoolivus – tahe anda ja aidata, olla teejuhiks ja kaaslaseks neile, kes seda vajavad. Ka pisemgi saavutus meie klientide edusammudest või uutest omandatud oskustest on otsekui suur “VAU hetk” päevas, mis paneb meie silmad särama ja toob tõelise rahulolu südameisse.   

Annika Aava

sotsiaaltöötaja
meeskonnatöö koordinaator

Gerli Mikk

eripedagoog-nõustaja

Annika Crasta

hobukooli õpetaja,
koolitaja, kogemusnõustaja

Liili Raava

logopeed

Külly Kaarjas

eripedagoog-logopeed

Annika Klemets

psühholoog

Kristina Lepik

sotsiaaltöötaja

Tiina Larven

sotsiaaltöötaja

Riina Põldvee

meeskonnatöö koordinaator

Ella Kari

tegevusterapeut

Meie Sõbrad, Partnerid & Toetajad

G-KSQJYKCXWR